Sjøsetting av "With Harvest" - 27.03.14

Harvest with TyrkiaVellykket sjøsetting i Istanbul. Båten blir nå klargjort for 3 ukers slep til Fiskerstrand verft for ferdigstillelse. Alle i rederiet og Marine Harvest ser fram til ferdig høyteknologisk skip som skal betjene nye fiskeforfabrikken på Valsneset.

With Harvest og søsterskipet vil bli verdens største fiskeforbåter med en lastekapasitet på vel 3 000 tonn.

Hovedideen bak designet, er stor kapasitet med minst mulig utslipp mot sjø og luft.Vi er nå i ferd med å ansette mannskap til begge skipene.
Søster skipet skal sjøsettes om en måneds tid.

Se video

 

Egil Ulvan Rederi blir Miljøfyrtårn - 23.03.14

miljofyrtårnMiljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. Sammen med tre andre rederier i Fraktefartøyenes Rederiforening har vi besluttet å gå for Miljøfyrtårn sin sertifiseringsmodell.

Å være Miljøfyrtårn innebærer systematisk arbeid med miljøtiltak i hverdagen. Virksomhetene oppfyller krav og gjennomfører tiltak for en mer miljøvennlig drift og godt arbeidsmiljø. Det leveres årlige miljørapporter og hvert tredje år blir virksomheten re-sertifisert.

Miljøfyrtårn har tilpassede krav for ulike bransjer og vi vil sammen med de andre rederiene fornye bransjekravene til nærskipsfarten. Vi tar sikte på at virksomheten er igjennom prosessen og klar til sertifisering i løpet av høsten. Sertifikatet er anerkjent av myndighetene ved offentlige innkjøp.
Vi kaller det å ta miljøansvar i praksis!