Egil Ulvan Rederi skal realisere verdens første hydrogendrevne lasteskip

PRESSEMELDING:

Egil Ulvan Rederi fra Trondheim vant den høyt profilerte kontrakten med Heidelberg Cement og Felleskjøpet Agri om å bygge og drifte verdens første nullutslipps bulkskip. Skipskonseptet som skal benyttes er utarbeidet i tett samarbeid med designselskapet Norwegian Ship Design – TNSDC fra Førde.

Grønt Skipsfartsprogram har fasilitert konkurransen der Felleskjøpet og Heidelberg Cement gikk sammen om en konkurranse for å utvikle, bygge og drifte et hydrogendrevet nullutslipps bulkskip. 31 rederier deltok i konkurransen som Egil Ulvan Rederi kom seirende ut av.

Administrerende direktør Arild Hoff i Egil Ulvan Rederi forklarer noe av suksessoppskriften: «Det ligger i vårt DNA å være framoverlente og flytte grenser. Vi har medarbeidere og eiere som er svært interessert i teknologi og alltid hands on«. Og det er blant annet Ivar Ulvan som en av eierne Hoff sikter til. Ikke bare er han reder, han er også teknisk sjef. Iført skitten kjeledress som bekrefter hands on, fra verftet hvor «Oddrun With» nå ferdigstilles, sier han: – «Vi skal alltid strekke oss etter nye muligheter. Samtidig som vi hele tiden skal bygge på det vi tidligere har gjort og det vi kan. Ideene som nå er konkretisert i «With Orca» har vi utviklet sammen, rederi og designer.»

Samarbeidet med Norwegian Ship Design har vært avgjørende: «Vi kjenner hverandre godt fra tidligere og har et nært og tett samarbeid som bokstavelig talt har vært gull verd i denne konkurransen», sier Hoff.

Administrerende direktør Gjermund Johannessen i Norwegian Ship Design – TNSDC er svært fornøyd med å vinne sammen med Egil Ulvan Rederi. «Som selskap har vi arbeidet målrettet for å bli ledende på utvikling av skreddersydde og energieffektive skipsdesign, og bruk av fremtidsrettet ny miljøteknologi om bord i fartøy». «Egil Ulvan Rederi er svært framoverlent og har tilsvarende ambisjoner som rederi. Vi har et tett og godt samarbeid, der vi ser muligheter og finner løsninger sammen» sier Johannessen.

Vi har sammen presentert tekniske løsninger med ekstremt fokus på redusert energibruk og dermed spart drivstoff, i en rekke møter med Felleskjøpet, Heidelberg Cement og ekspertise fra DNV.

Konseptet som overbeviste fikk tidlig prosjektnavnet «With Orca» – Powered by Nature. Forklaringen på benevnelsen kunne vært at fartøyet er hydrogendrevet, men fartøyet skal redusere hydrogenforbruket ytterligere ved direkte bruk av naturkreftene.

Direkte bruk av naturens egen fornybar energi er utvilsomt den mest miljøvennlige løsningen. Denne energi blir levert helt gratis uten kostbar produksjon, distribusjon, overføring og omforming. Ruten mellom Oslofjorden og Rogaland har mye energi lett tilgjengelig om den utnyttes rett.

Bulkskipet som skal inn i en 15 års kontrakt med Heidelberg / Felleskjøpet skal frakte korn fra Østlandet til Vestlandet og stein/grus fra Vestlandet til Østlandet. Skipet skal driftes utelukkende av kombinasjonen hydrogen og rotorseil. Med en spesialutviklet kjølløsning og rotorseil skal skipet kunne seile lange strekninger kun med krefter fra vind.

Prosjektet går nå inn i en mer detaljert utviklingsfase der tekniske løsninger skal videreutvikles og optimaliseres. Denne fasen inneholder en rekke spennende delprosjekter som skal utvikles med nytteverdi langt utover dette prosjekt. Målet er likevel at både transportkontrakt med vareeierne og byggekontrakt med verft skal inngås ved årsskiftet 2021/2022. Skipet skal være klar til drift i 2024, med sjøsetting i 2023.

Vi vil til sist gi mye ros Heidelberg Cement og Felleskjøpet for å bruke sin innkjøpsrolle til å initiere utviklingen av nullutslippsløsninger for frakteskip, og gratulere med Rederiforbundets miljøpris Heyerdahlprisen som de velfortjent mottok av H.K.H. Kronprins Haakon forrige uke.

Fakta:

Om fartøyet:

 • Prosjektnavn «With Orca» – Powered by Nature
 • Selvlossende bulkskip – nullutslipp.
 • Lengde ca. 88 m
 • Dødvekt ca. 5500 tonn
 • Drives av hydrogen og vindkraft
 • Hydrogen lagres om bord i komprimert form
 • To rotorseil for seiling
 • Skrog og propulsjonsløsning for høy energieffektivitet
 • Hydrogen forbrenningsmotor med spesialtiltak for økt motoreffektivitet
 • En rekke andre energibesparende tiltak
 • Prosjektert for stor andel norsk utstyr

Om Egil Ulvan Rederi:

 • Ledene innen frakt av stykkgods og fiskefôr, med 100 års erfaring på kysten
 • Fremoverlent, nyskapende og miljøbevisste. Rederiet har en moderne, effektiv og miljøvennlig flåte.
 • Fleksible og løsningsorienterte. Vårt motto er: Vi leverer der vi flyter
 • Rederiet eies av 4. generasjon, Ivar Ulvan og Asbjørg Ulvan
 • Eier og driver 7 fartøy, 4 stykkgodsfartøy og 3 som frakter fiskefôr.
 • Rederiet har et svært avansert og miljøvennlig fartøy «Oddrun With» under bygging, som settes i drift sommeren 2021.

www.ulvan-rederi.no

Om Norwegian Ship Design – TNSDC AS

 • Norwegian Ship Design er skipsdesignselskap med klar ambisjon om å være ledende innenfor utvikling av energieffektive, lav- og nullutslippsløsninger
 • Innovasjon og skreddersøm er vår kjernekompetanse
 • Førsteklasses «inhouse» kompetanse innen alle disipliner, nettverk av erfarne partnere for skalert kapasitet og verifikasjon der ønskelig
 • 100% fri og uavhengig fra utstyrsleverandører, verft og andre interesser – en forutsetning for å kunne ta i bruk den til enhver tid best tilgjengelige teknologi
 • Selskapet er ledende innen batteriløsninger og står bak prosjektering av sambandet Moss-Horten – verdens største samband med elektrisk drift.
 • Målsetning om å bli ledende også innen hydrogendrift
 • Selskapet holder til i Førde

www.norwegianshipdesign.no

Relevante linker:

Overveldende interesse for verdens første utslippsfrie bulkskip – Grønt Skipfartsprogram (grontskipsfartsprogram.no)

Se video av pilotprosjektet på Yout

Pressekontakt:

Arild Hoff CEO Egil Ulvan Rederi AS – 99255952

Illustrasjoner: