Vårt mål er å være blant de ledende leverandører av tonnasje innenfor våre virksomhetsområder. Alle våre skip opererer under den internasjonale sikkerhetsstyrings-koden (International Safety Management – ISM).


Ved forebyggende tiltak, opplæring og valg av riktig utstyr, vil vi motivere hver enkelt ansatt til å gjøre sin jobb på en måte som forebygger skader på skip og last. Vi er også sikre på at det å oppmuntre til sikker atferd vil bidra til å skape et arbeidsmiljø hvor våre folk er trygge. Vårt HMS arbeid skal ha høy standard og gode prosedyrer.

Egil Ulvan Rederi AS drives i overenstemmelse med gjeldende lover og regelverk, samt god forretningsskikk. Våre skip skal derfor være blant de beste i markedet, og opereres og vedlikeholdes i henhold til de høyeste standarder.

Vi opererer alltid på en måte som tar hensyn til miljøet, og vi jobber kontinuerlig for å forbedre vår miljøprestasjon. I nært samarbeid med designere, verft og utstyrsleverandører tar vi i bruk de beste løsningene for å drive skip med minst mulig risiko for utslipp til luft og vann.