Personalia

  Fødselsdato

  Kjønn

  Nasjonalitet

  Stillingsdetaljer

  Tilgjengelighetsdato

  Stilling

  Intern/ekstern

  Fagbrev som kokk

  Gyldig helseattest

  Sikkerhetskurs iht. STCW 2010 (IMO80)

  Behersker du et nordisk språk flytende

  Søknadsdetaljer

  Tilgjengelige referanser

  Søknadstekst

  Søknad, CV, bilde og øvrige dokumenter/attester

  Vårt rederi bestreber seg på å ha den beste og mest moderne kystflåten, slik at vi kan møte framtidens krav fra våre kunder med hensyn til miljø – sikkerhet – økonomi og ikke minst punktlighet. Vi har en bevisst politikk med hensyn til fornyelse av vår flåte. Vi skal alltid ligge i forkant av hva våre kunder eller markedet generelt etterspør av tonnasje.

  Våre skip er velutstyrte og med gode og moderne bekvemmeligheter for besetningen. Vi har høyt kvalifisert og velutdannet norsk besetning på våre skip.  For å styrke vårt fokus på sikkerhet – miljø – økonomi og punktlighet, er kommunikasjon og samhandling høyt prioritert i vår organisasjon. Dette er noe som våre kunder etterspør i økende grad.

  Vi har lærlingeplasser på alle våre skip, både for dekk og maskin. Vår organisasjon kan tilby karriere fra start som lærling til toppstilling om bord. Eksempler på dette finnes allerede blant våre ansatte.

  Vår moderne stykkgodsflåte har en snittalder på 6 år. Fiskeforskipene har en snittalder på 4 år etter leveranse av 2 nybygg i juli og september 2014. De to nybyggene er topp moderne skip som er gassdrevet.