Ny befrakter - 04.08.14

Phillip

Vi har ansatt en ny befrakter som jobber i vårt kontor i Trondheim.

 Phillip Niebelschütz tiltrådde sin stilling som befrakter 4.august i år, han har tatt over stillingen til Per Følling som skal gå av med pensjon 31.desember. 

 Som befrakter skal Phillip ta seg av meglingen for både "With Junior" og "Kristian With". Phillip har utdannelse i skipsfart og logistikk, og har tidligere jobbet med logistikk på landveien.