Oddrun With

Rederiets nye miljøskip Oddrun With under bygging i Tyrkia begynner virkelig å ta form. Skipets 120 tonns kran er nå på plass. Den setter en helt ny standard i krankapasitet på kysten, da den dobler dagens standard.

Fartøyet vil operere på flytende naturgass (LNG), som gir en betydelig reduksjon av klimagasser. En batteripakke sørger for optimal drift av maskineri og utstyr, og har tilstrekkelig kapasitet til å operere fartøyet helelektrisk i en gitt tidsperiode, som ved manøvrering til kai eller ved kai ligge.

Hovedkran og palleheis er arrangert med gjenvinning av energi. Det betyr at vekten av last på heis og kran vil omdannes til elektrisk energi når lasten senkes og lagres på batteriet. Samme prinsipp som brukes i elbil for å gjenvinne energi i nedoverbakker.

En virkelig teknologisk nyvinning er å bruke kuldeenergien fra LNG til nedkjøling av fryserommene. LNG lagres flytende på en temperatur på minus 150 – 160 C, dette kuldereservoaret blir utnyttet i lasterommenes kjølesystem når LNG blir fordampet for å kunne brukes i fremdriftsmotoren. Denne nyvinningen gir en meget god energibesparelse, da tradisjonelt kjølemaskineri  står for en betydelig del av energiforbruket i slike fartøy.

Oddrun With settes i drift til sommeren.