Edvard Ulvan ble etablert i 1919 med nybygget fiskekutter. Båten ble bygget i Hemnesberget og fikk navnet «Frohavet». Etter oppstarten startet sønnene Mikal og Edvin oppkjøp av skrei i vintermånedene i Lofoten. De saltet ned og tørket fisken på svabergene rundt Knarrlagsund, den ferdige klippfisken solgte de i Kristiansund og Ålesund. Høstsesongen kjøpte de sild, som ble saltet ned om bord, og i hovedsak leverte til kunder i Trondheim. Mellom fiskesesongene drev de med godstransport. Etter en tid hvor de hadde tjente gode penger kjøpte de fiskebåten Demring, som senere fikk navn Erik With. Under krigen gjemte de Frohavet i en vik for å unngå å jobbe for tyskerne. I 1955 skilte Mikal og Edvin lag, hvor Mikal fortsatte med Frohavet og Edvin drev fiske med Erik With.

I 1967 tok Mikal og Egil ut et nybygg fra Holland – With Junior, og det ble starten på lang rekke med båter med samme navn. Rederiet deltok i et nybyggingsprogram i regi av Fraktefartøyene, hvor vi fikk en av de 7 båtene som ble bygget. Det var stor fest i Knarrlagsund når båten ankom hjemplassen. Alle var imponert av dimensjonene, og alle lurte på hvordan de skulle greie å laste opp det store lasterommet. Rederiet hadde nå avtale med Austad Trevare i Tromsø og de fylte nesten hele båten. Lasten ble ekspidert over terminalen til Jon Berg i Trondheim. På sydgående lastet båten sement i Kjøpsvik, som ble losset i Trøndelags- og Møreregionen.

I 1977 overtok rederiet Snertholm som ble With Junior 2 i rekka. Gammelbåten var sprengt på kapasitet, og mannskapet så fram til å slippe å ha dekkslast. Nå som rederiet hadde større båt anløp de også Lofoten og Vesterålen i tillegg til den opprinnelige ruten. Lasten på nord var hovedsak byggevarer og stykkgods. På sør sement og saltfisk til Møre. Saltfisken meglet de selv, resten ble meglet av Jon Berg. Omsetning i 1981 var ca 3,6 millioner. Mikal trappet ned på slutten av 70 tallet og Egil tok over den daglige drifta.

Etter flere år med sondering om å gjøre et nybygg, ble dette skrinlagt og MS Austborg ble anskaffet i 1988 og fikk navnet With Junior. På denne tiden var dette den mest moderne stykkgodsbåten på kysten. Ved overtakelse fikk båten installert et nytt mellomdekk og hovedmotoren. Ruta var som før og lastemengden økte etter vært og vi fikk kapasitets problemer. I 1992 fikk båten gjennom en større ombygging som førte til 630 m3 kubikk større lasterom og 265 tonn større kapasitet.

I 1994 overtok rederiet Tresnes som skiftet navn til Mikal With. Båten fikk installert kran og sidepropell før den ble satt den i drift. Båten gjorde først 2 turer til Portugal med saltfisk. Dårlig inntjening gjorde at man gikk over til kontrakter med Ewos, Biomar og Stormøllen. Dette var grunnlaget til en ny 14 dagers rute fra Stavanger til Tromsø. På denne ruta var vi meglere på ca 80 % av lastevolumet. I 1997 installerte vi som første båt i landet et losseanlegg for fiskefor. Etter montasje skar vi sund sekken i ei trakt, og losset fiskeforet i bulk – ca 100 tonn i timen. Dette ble svært godt mottatt hos oppdretterne, som slipper å skjære for hånd på forflåten.

1998 tok rederiet ut vårt første nybygg ut fra Vaagland Båtbyggeri. Alle på kysten mente vi kom til å gå konkurs. Bygget koste vel 50 millioner, mens de vi konkurrerte mot var verdt mellom 5-10 millioner. Et halvt år før levering ønsket Nor-Cargo å leie båten, og det ente med 5 års chart. Etter endt utleie begynte båten å seile gamleruta Stavanger – Tromsø. Dette var vår første båt med tre laste dekk og et lite fryserom.

2002 fikk vi levert Mikal With som nybygg fra Vaagland Båtbyggeri. Skroget ble bygget i Whuan, Kina og fraktet hjem til Norge på en lekter. Under byggingen av båten, kom kronprinsparet til Vaagland for å åpne deres nye tørrdokk. Det er en dag de aldri vil glemme på verftet. Multi Maritime hadde designet båten, som viste seg å bli starten på et langt samarbeid på design og utvikling av vår skip. Da båten gikk fra verkstedet var dette største forbåten som seilte på kysten. Vi lastet 1200 tonn, mens det vanlige var 500-700 tonn. Ingen på kysten trodde båten ville håndtere oppdrettsanleggene. Der tok de feil. I 2009 gikk båten gjennom en 7 måneders ombygging. Båten ble forlenget med 12 meter, og det ble installert bulktanker. Dette ble en revolusjon for mannskapet, de slapp å håndtere og skjære big-bags. Båten seiler fortsatt for EWOS.

I 2005 fikk vi levert Kristian With fra Vaagland Båtbyggeri. Det ble i tillegg kontrahert fem fryseskip av Eimskip. Få måneder før levering ble den ene båten solgt til Eimskip på Island, og rett etter en vemodig dåp gikk båten rett ned til Ålesund for overlevering. Vi eide båten i 6 dager. Disse båtene ga oss designinntekter siden vi hadde stått for utviklingen av konsept og design.

I 2009 fikk vi overlevert With Junior (nr. 5). Hovedårsaken til å erstatte gammel båten var at bunkers prisen var steget fra 0,9 kr/liter til 5,5 kr/liter samt innskjerping av kjøletransport av salt fisk. Den nye båten brukte 10 % mindre diesel pr time, har 2 knop større fart, og 20 % større lastekapasitet. Hadde man ikke byttet ut den eldste båten ville man ikke klart å drevet med overskudd grunnet bunkerskostnad.

I 2011 kjøpte vi en brukt båt for en rute fra Oslofjorden til Tromsø. Båten lå vel et halvt år til ombygging til sideport skip – I mai 2012 ble den satt i drift. Vi lette hele verden rundt for rett type båt, men fant ingen så dette ble det beste vi kunne oppnå.

2014 får vi levert 2 stykk forbåter som skal seile for Marin Harvest. Dette er verdens største forbåter og vil få en laste kapasitet på vel 3000 tonn. Båtene vil bli drevet med LNG og bruker avansert teknologi som er på høyde med det mest avansert i oljeindustrien. Marin Harvest ønsket en miljøvennlig båt som kunne speile deres arbeid for å spare miljøet. Dette har vært et utfordrende prosjekt, men har resultert i de mest avanserte båter vi har fått bygget.

I 2017 inngår Egil Ulvan Rederi avtale om kjøp av MV Silver River, fartøyet får navnet With Fohavet og settes i trafikk i 2018.

I 2018 inngår Egil Ulvan Rederi avtale om kjøp av MV Eidsvaag Junior, fartøyet får navnet With Nord og settes i trafikk i januar 2019

I 2022 ble ny båten Oddrun With levert fra Tyrkia. Startet i drift fra juni 2022. I tillegg så blir Kristian With og With Nord solgt.

Nærmere 100 års erfaring innen drift av skip innen nærskipsfart har gjort Egil Ulvan Rederi til en av de ledende leverandører av tonnasje i denne næringen
Vår aktivitet er i hovedsak konsentrert til stykkgods frakt langs hele kysten, samt forbåter i langtidsavtaler med de største aktørene i oppdrettsnæringen. Selskapets hovedkontor har i hele perioden vært i Trondheim. Egil Ulvan Rederi har et sterkt fokus på helse, sikkerhet, miljø og kvalitet i alle våre operasjoner. Dette er fundamentalt for å beholde og styrke vår konkurranseposisjon.

Selskapet er godt rustet for videre vekst som følge av en sterk finansiell stilling og en bred kompetanse.
Våre verdier – pålitelige, samhandling, nyskapende og miljøbevisste, gir uttrykk for de holdninger og den kultur vi i Egil Ulvan står for. Verdigrunnlaget vårt gir klare føringer for de prioriteringer som ligger, og vil bli lagt til grunn for selskapets videre utvikling. De gir også viktige retningslinjer for hvordan våre ansatte skal utøve sitt arbeid og hvordan våre tjenester skal leveres til våre kunder. Gjennom å etterleve våre verdier og ledestjernen «med sjøveien skal vi gjøre transport tryggere», skal vi videreutvikle selskapet slik at vi til enhver tid har en ledende og konkurransedyktig posisjon i de markeder hvor vi er representert.

For å nå vår målsetting, er vi avhengige av å ha kompetente og kunnskapsrike mennesker til å drive vår virksomhet på en sikker og effektiv måte. En moderne og konkurransedyktig flåte er en forutsetning for dette.

Pålitelige, Samhandling, Nyskapende og Miljøbevisste

1919 – Edvard Ulvan ble etablert med nybygget Frohavet. Forlenget hos Hemne i 1947 med nytt styrhus. Maskin Union 60 HK, fart 8 knop, Lasteevne 80 t, Volum 100 m3. Løftekapasitet 1,5 t. Båten hadde flere ombygginger, forlengelse, utvidelse av lasteluke, motorskifte og løftekapasitet.

1955 – Mikal og Edvin skiller lag. Mikal fortsetter med Frohavet.

1967 – Nybygg With Junior Bygget i Holland – lengde 32,6 meter, Motor Caterpillar 300 hk, Fart 9 knop, Lasteevne ca 280 tonn, lastevolum 300 m3. Løftekapasitet 3 tonn. I 1974 ble båten forlenget med 4 meter og fikk en større hovedmotor, ny laste kapasitet 325 t Båten solgt i 1977.

1977 – Overtok rederiet Snertholm som ble With Junior 2 i rekka. Nygget Frengen Slip i 1971, lengde 47,2 meter, motor caterpillar 750 hk, Fart 10 knop, sidepropell 150 Hk, lastekapasitet 750 tonn, lastevolum 1 300 m3 løftekapasitet. I 1982 ble båten forlenget med 7,2 meter og fikk en ny bom som løftet 18 tonn, ny laste kapasitet 850 t. Båten ble solgt i 1988.

1980 – Mikal trapper ned og Egil overtar som daglig leder

1988 – MS Austborg anskaffes. Bygget Vaagland Båtbyggeri 1982, Lengde 56,0, Motor Caterpillar 1 075 hk, fart 10 knop, Sidepropell 200 Hk laste evne 850 t, Lastevolum 1900 m3, Løftekapasitet 20 tonn, sideport 2 heiser. I 1992 gikk båten gjennom en større ombygging som førte til 630 m3 kubikk større lasterom. I tillegg fikk den større dypgang som førte til 265 tonn større kapasitet. Båten ble solgt i 2002.

1994 – Rederiet overtar Tresnes som skifter navn til Mikal With. Bygget i Skaaluren Båtbyggeri i 1980. Lengde 64,0 meter, Motor Caterpillar1 380 Hk, sidepropeller 250 + 340 Hk, fart 11,5 knop. Lasteevne 1150 t, Lastevolum 2 000 m2, løftekapasitet 20 tonn, sideport med 2 heiser. Båten ble solgt i 2004.

1994 – Ivar starter i rederiet etter endt utdanning. Fikk da ansvar for drift og megling av nyinnkjøpte Mikal With.

1998 – Rederiet tar ut sitt første nybygg fra Vaagland Båtbyggeri. Lengde 60,0 meter , Motor Mak 1140kW, fart 11,0 knop. Sidepropell 315 kW, Lasteevne 1600 t, Lastevolum 3 800 m2, løftekapasitet 40 tonn, sideport med to heiser. Båten solgt i 2009.

2002 – Nybygg fra Vaagland Båtbyggeri – Mikal With. Lengde 67,0 meter, Motor Mak 1140kW, fart 11,5 knop, 3 stk sidepropeller å 350 kW. Lasteevne 1300 t, Lastevolum 200 tonn big-bags og 1250 tonn i bulk m2, løftekapasitet 40 tonn + 5 tonn, sideport med to heiser.

2005 – Vi får levert Kristian With fra Vaagland Båtbyggeri. Lengde 80,0 meter, Motor MAN Alpha 3 060 kW, fart 18,0 knop, 2 stk sidepropeller 500+350 kW. Lasteevne 2700 t, Lastevolum 4300 m3 frys/kjøl , løftekapasitet 50 tonn, sideport med to heiser.

2009 – Fikk vi overlevert With Junior (nr. 5). Bygget Moen Slip 2009. Lengde 67,0 meter , Motor ABC 1 840 kW, fart 13,0 knop, 2 stk sidepropeller 450+350 kW. Lasteevne 1900 t, Lastevolum 3900 m3 frys/kjøl , løftekapasitet 50 tonn, sideport med to heiser.

2011 Kjøper en brukt båt. Bygget Slovenia 2007, ombygget i Tallinn 2012. Lengde 86,5 meter, Motor mak 1 940kW, fart 13,0 knop, 2 stk sidepropeller 200+350 kW. Lasteevne 2900 t, Lastevolum 4 200 m3, løftekapasitet 2 x 35 tonn, sideport med to heiser.

2014 – Vi får levert to nye LNG drevne fôrbåter. Bygget Fiskerstrand Verft 2014, Lengde 69,9 meter, Motor Bergen Diesel 2420kW, fart 15,0 knop, 2 stk sidepropeller å 800 kW. Lasteevne vel 3000 t, Lastevolum 6000 m3.

2017 – Rederiet inngår avtale om kjøp av MV Silver River, fartøyet får navnet With Frohavet og settes i trafikk i 2018.

2018 – Rederiet kjøper MV Eidsvaag Junior, fartøyet får navnet With Nord og settes i trafikk januar 2019.

2022 – Rederiet ferdigstiller Oddrun With i Tyrkia. Skipet settes i trafikk juni 2022

Egil Ulvan Rederi har siden oppstarten i 1919 vært drevet som et familierederi. I dag er det tredje og fjerde generasjon far og sønn som er ved roret. Egil har vært med siden 1967 og Ivar siden 1994.

På 80- og 90-tallet ble rederiet drevet fra et hjemmekontor, meglingen foregikk fra båtene. Midt på 90 tallet flyttet vi til et kontorfellesskap, men først i 2003 ansatte rederiet sin første kontormedarbeider, som hadde til ansvar å megle last.

Egil og Ivar gikk på land i 2007, da rederiet var blitt for stort til å administrere fra sjøen i tillegg til ansvaret som skipper.

Siden 2008 har administrasjon økt fra 4 til 16 ansatte, som inkluderer oppbygging av rederiene Halten og Halten Bulk (7 båter).