Personvern

Innledning

Denne personvernerklæringen gjelder enhver behandling av personopplysninger av kunder og leverandører hos Egil Ulvan Rederi AS.

Personopplysninger eller personlige data i denne forbindelse skal innebære opplysninger om en person som kan identifiseres, direkte eller indirekte, særlig ved henvisning til en identifikator som for eksempel et navn, telefonnummer, epost etc.

Behandling betyr enhver handling som utføres på personopplysninger, som innsamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, tilpasning eller endring, gjenvinning, konsultasjon, bruk, formidling ved overføring, formidling eller på annen måte tilgjengeliggjøring, justering eller kombinasjon, begrensning, sletting eller ødeleggelse.

Analyseverktøy

Vi benytter Google Analytics på våre nettsider til å samle inn informasjon om våre besøkende. Brukerdataene er fullstendig anonymisert og inneholder ikke persondata, men kan inneholde informasjon om demografi, besøkstid på nettstedet og lignende. Data fra Google Analytics oppbevares ikke lokalt på våre servere, men hos Google. Dersom du ikke samtykker til bruk av sporingsverktøy som Analytics, så kan du deaktivere dette i Cookie-innstillingene på nettstedet.

Cookies

Vi benytter cookies på våre nettsider for å gi deg en bedre opplevelse av ditt besøk. Avhengig av hvilke seksjoner og funksjoner på våre nettsider du benytter, vil også bruken av cookie avhenge. Du kan se alle våre cookies og bestemme selv om du ønsker å benytte cookies gjennom Cookie-innstillingene. Du kan også deaktivere cookies i nettleseren din.

Google reCAPTCHA (anti-SPAM)

Vi benytter Google sitt verktøy for å forhindre at roboter misbruker skjemaer på denne nettsiden. Verktøyet bruker ikke persondata, men du kan lese Google sin egen personvernerklæring og «terms of service» på deres nettsider.  

Vimeo

Vi benytter videotjenesten Vimeo for å vise videoer på våre nettsider. Innbyggingen av disse videoene kan inneholde cookies som sporer at du har sett på videoene, men vil ikke inneholde personopplysninger.

Hvordan vi behandler dine personopplysninger

Vi behandler personlige data som er aktivt levert av deg, f.eks. når du registrerer deg hos oss ved å fylle ut et skjema på vår nettside, sender oss forespørsler eller spørsmål eller gjør bestillinger. Slike personopplysninger kan inneholde blant annet navn, e-postadresse, adresse, telefonnummer, forespørsel og bestillings-informasjon.

Egil Ulvan Rederi samler og bruker kun personopplysninger for å gi deg de tjenestene du ba om, for å administrere din kontaktoppføring, identifisere deg og kommunisere med deg.

For dette er det juridiske grunnlaget artikkel 6 (1) 1 lit. b GDPR.

Vi kan avsløre dine personopplysninger hvis det er juridisk berettiget eller nødvendig å gjøre det (for eksempel hvis det kreves ved lov eller ved rettsordre). Rettsgrunnlaget for denne behandlingen er Art. 6 (1) 1 lit. C GDPR.

Lagring av personopplysninger

Vi tilstreber å avgrense i tid vår lagring og behandling av dine personopplysninger så mye som mulig. I fravær av spesifikke tidsangivelser av lagringstid som er angitt i denne erklæringen, vil dine personopplysninger beholdes bare så lenge vi trenger det for å oppfylle formålet, og hvis det er aktuelt så lenge det kreves av lovbestemmelser.

Egil Ulvan Rederi AS kan endre eller oppdatere personvernerklæringen uten varsel. Alle slike endringer trer i kraft når de er lagt ut på www.ulvan-rederi.no. Det er ditt ansvar å overvåke slike oppdateringer. Personvernerklæringen ble sist oppdatert på datoen som ble oppgitt i begynnelsen av denne personvernerklæringen.

Dine rettigheter

Du har rett til å utøve noen eller alle de følgende rettigheter helt gratis:

  1. Kreve opplysninger om det er slik at dine personlige data beholdes og tilgang til og / eller duplikat av dine personlige data, inkludert formålet med vår data behandling og bevaring.
  2. Be om riktig behandling, fjerning eller begrensning av dine personlige data.
  3. Motsette deg til enhver tid at dine personlige data brukes til direkte markedsføringsformål.

Kontaktinformasjon

Hvis du er bekymret for bruk av dataene eller har spørsmål angående denne personvernerklæringen, kan du kontakte oss på telefon 73 88 40 70 eller epost frakt@ulvan-rederi.no.

Siste oppdatering 23.04.2024