Personvern

Innledning

Denne personvernerklæringen gjelder enhver behandling av personopplysninger av kunder og leverandører hos Egil Ulvan Rederi AS.

Personopplysninger eller personlige data i denne forbindelse skal innebære opplysninger om en person som kan identifiseres, direkte eller indirekte, særlig ved henvisning til en identifikator som for eksempel et navn, telefonnummer, epost etc.

Behandling betyr enhver handling som utføres på personopplysninger, som innsamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, tilpasning eller endring, gjenvinning, konsultasjon, bruk, formidling ved overføring, formidling eller på annen måte tilgjengeliggjøring, justering eller kombinasjon, begrensning, sletting eller ødeleggelse.

Hvordan vi behandler dine personopplysninger

Vi behandler personlige data som er aktivt levert av deg, f.eks. når du registrerer deg hos oss ved å fylle ut et skjema på vår nettside, sender oss forespørsler eller spørsmål eller gjør bestillinger. Slike personopplysninger kan inneholde blant annet navn, e-postadresse, adresse, telefonnummer, forespørsel og bestillings-informasjon.

Egil Ulvan Rederi samler og bruker kun personopplysninger for å gi deg de tjenestene du ba om, for å administrere din kontaktoppføring, identifisere deg og kommunisere med deg.

For dette er det juridiske grunnlaget artikkel 6 (1) 1 lit. b GDPR.

Vi kan avsløre dine personopplysninger hvis det er juridisk berettiget eller nødvendig å gjøre det (for eksempel hvis det kreves ved lov eller ved rettsordre). Rettsgrunnlaget for denne behandlingen er Art. 6 (1) 1 lit. C GDPR.

Lagring av personopplysninger

Vi tilstreber å avgrense i tid vår lagring og behandling av dine personopplysninger så mye som mulig. I fravær av spesifikke tidsangivelser av lagringstid som er angitt i denne erklæringen, vil dine personopplysninger beholdes bare så lenge vi trenger det for å oppfylle formålet, og hvis det er aktuelt så lenge det kreves av lovbestemmelser.

Egil Ulvan Rederi AS kan endre eller oppdatere personvernerklæringen uten varsel. Alle slike endringer trer i kraft når de er lagt ut på www.ulvan-rederi.no. Det er ditt ansvar å overvåke slike oppdateringer. Personvernerklæringen ble sist oppdatert på datoen som ble oppgitt i begynnelsen av denne personvernerklæringen.

Dine rettigheter

Du har rett til å utøve noen eller alle de følgende rettigheter helt gratis:

  1. Kreve opplysninger om det er slik at dine personlige data beholdes og tilgang til og / eller duplikat av dine personlige data, inkludert formålet med vår data behandling og bevaring.
  2. Be om riktig behandling, fjerning eller begrensning av dine personlige data.
  3. Motsette deg til enhver tid at dine personlige data brukes til direkte markedsføringsformål.

Kontaktinformasjon

Hvis du er bekymret for bruk av dataene eller har spørsmål angående denne personvernerklæringen, kan du kontakte oss på telefon 73 88 40 70 eller epost frakt@ulvan-rederi.no.

Siste oppdatering 23.03.2021