Våre tjenester

Stykkgods

Egil Ulvan Rederi AS driver to moderne stykkgodsbåter på norskekysten. Vi jobber kontinuerlig med å optimalisere båtene og varestrømmene, for å sikre god kvalitet og konkurransedyktig fraktpris. Vi er en dynamisk organisasjon som tilpasser oss markedet hurtig - Vi leverer der båtene flyter, dvs vi går der lasten befinner seg. Alle våre skip har gode manøveregenskaper med sidepropeller forut og akterut, som gjør oss i stand til å anløpe de fleste kaier langs vår kyst. Vårt mål er å ha moderne og miljøriktig tonnasje – I 2014 har flåten en gjennomsnitt alder på 6 år.

Egil Ulvan Rederi AS har to ruter som betjenes av With Junior og Kristian With.

With Junior seiler 14 dagers rundturer mellom Stavanger og Tromsø. Stykkgods på nordgående og stykkgods, kjøl og frys på sørgående.

Kristian With seiler 16 dagers rundturer mellom Moss og Tromsø.

Ta kontakt så får dere tilsendt rute, og vi tar gjerne et ekstra kaianløp for våre kunder.

Referanser: Weber, Leca, Fiskå Mølle, Felleskjøpet, Jangaard Export, Cobit AS

 

Lystbåt/spesial løft

Egil Ulvan Rederi AS driver to moderne stykkgodsbåter på norskekysten, begge skip er utrustet med tungløft kraner. With Junior 50 tonn, Kristian With 2 x 35 tonn - samløft 70 tonn.

Våre skip har daglige operasjoner med tungløft og løft av lystbåter. Båtens mannskap tar ansvar for løfteoperasjon og sikring av lasten om bord.

Ved lystbåt-transport trenger ikke kunden sende med krybbe, vi sikrer båten fast med egen stroppeanordning når den settes på dekket. Se egen billedserie.

Alle våre skip har gode manøveregenskaper med sidepropeller forut og akterut, slik at vi skal kunne anløpe de fleste kaier langs vår kyst. Vi gjør ofte spesial jobber der andre ikke kommer til.

With Junior seiler 14 dagers rundturer mellom Stavanger og Tromsø.

Kristian With seiler 16 dagers rundturer mellom Moss og Tromsø.

Bruk forespørselskjema så får dere tilsendt svar i løpet av kort tid på hvordan vi kan løse oppdraget.

Referanser: Marin Solution AS, Ørsta stål AS

 

 

Fiskefôr

Egil Ulvan Rederi AS driver tre moderen fiskefôr fartøyer. To nybygg blir levert i 2014, og er verdens største med en lastekapasitet på vel 3 000 tonn. Begge skipene er i tet når det gjelder miljøet med LNG hovedmotor, variabelt turtall, lukket lossing/lasting. Båtene er utviklet sammen med Marin Harvest for å oppnå en effektiv logostikk med minst mulig «Carbon Foot Print»

I 2014 er gjennomsnitt alderen på våre skip 4 år.

Alle våre forbåter operer i mellom Florø og Bodø.

Referanse : MarinHarvest AS, EWOS AS