Egil Ulvan Rederi AS driver tre moderen fiskefôr fartøyer. To nybygg blir levert i 2014, og er verdens største med en lastekapasitet på vel 3 000 tonn. Begge skipene er i tet når det gjelder miljøet med LNG hovedmotor, variabelt turtall, lukket lossing/lasting. Båtene er utviklet sammen med MOWI for å oppnå en effektiv logostikk med minst mulig «Carbon Foot Print»

Alle våre forbåter operer i mellom Flekkfjord og Bodø.

Referanse : MOWI AS, EWOS AS